Divanı Lügatit Türk Nüshaları

Divan

Divanı Lügatit Türk Nüshaları. Kâşgarlı mahmud dîvânu lügâtit türke şöyle başlar. Dîvânu lugâtit türkün yazarı kaşgarlı mahmud tüm türk illerini ve boylarını tek tek gezerek onların dillerini.

Divanu Lugatit Turk Onemi Divanu Lugatit Turk Haritasi Divanu Lugatit Turk Ozellikleri Divanu Lugatit Turk Kime Sunuldu
Divanu Lugatit Turk Onemi Divanu Lugatit Turk Haritasi Divanu Lugatit Turk Ozellikleri Divanu Lugatit Turk Kime Sunuldu

Dîvânu lugâtit türkün yazarı kaşgarlı mahmud tüm türk illerini ve boylarını tek tek gezerek onların dillerini. Esirgeyen koruyan allahın adıyla allahın devlet güneşini türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve. Dîvânu lugâtit türk nasıl yazılmıştır.

Kâşgarlı mahmud dîvânü lugātit türk ü 1 cemâziyelevvel 464te 25 ocak 1072 yazmaya başlamış ve birkaç defa.

Kâşgarlı mahmud dîvânü lugātit türk ü 1 cemâziyelevvel 464te 25 ocak 1072 yazmaya başlamış ve birkaç defa. Kâşgarlı mahmud dîvânu lügâtit türke şöyle başlar. Dîvânu lugâtit türk nasıl yazılmıştır. Esirgeyen koruyan allahın adıyla allahın devlet güneşini türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve.